METİN İNCELER

METİN İNCELER

Şirvan Malmüdürlüğü 56760 Şirvan/SİİRT
METİN İNCELER

Personel Seçim Sürecinde Mülakat Tekniği

28 Eylül 2014, by Metin Inceler, category Makale
Belirli bir pozisyon için başvuruda bulunan kişinin, o iş için başarılı olabileceğini gösteren bilgi, beceri ve deneyime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla, sınırlı biz zaman diliminde gerçekleştirilen kişiler arası etkileşim sürecine mülakat denir. En yaygın olarak kullanılan personel seçimi tekniği mülakattır.
Mülakatlar, adayın, iş başarmak yeteneğine sahip olup olmadığı, başarılı olmak için motive edilip edilmeyeceği ve organizasyonun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı gibi konulara açıklık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilirler.
Mülakatlar, mülakatı gerçekleştiren kişi sayısı, soruların ya da görüşmecinin içeriği ve en önemlisi yapılandırma derecesi gibi boyutlar üzerinde farklılaşarak değişik şekillerde gerçekleştirilebilir.
MÜLAKATIN AŞAMALARI
1. Adaylarla karşılıklı tanışma
2. Adayın özgeçmişini kasaca özetlenmesi
3. Özgeçmiş ile ilgili anlaşılmayan yerlerin sorularak öğrenilmesi
4. İşin gerektirdiği özelliklerin adayda bulunla derecesini belirlenmeye yönelik görüşme
5. Görüşmeye katılanların aday hakkında ayrıca öğrenmek istedikleri ve görüşme sırasında ortaya çıkan soruların yanıtlanması
6. Görüşme sonunda adaya görüşme ile ilgili geri bildirim vermesi,
7. Soncun kendisine nasıl iletileceğinin belirtilmesi
8. Adayın oturduğu yer bakımından kuruma yakınlığının gözden geçirilmesi
9. Adayın ücret beklentisinin öğrenilmesi

Comments are closed.