METİN İNCELER

METİN İNCELER

Şirvan Malmüdürlüğü 56760 Şirvan/SİİRT
METİN İNCELER

ISO Hakkında Bilgiler-4

9 Mayıs 2019, by Metin Inceler, category Makale
TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ
-Ekip Oluşumu
-TS EN ISO 9001:2000 Standardının Temini
Yönetimin Bilgilendirilmesi
-Ekibin Eğitimleri
-Planlama Yapılması
-İlgili Tarafların Görüşleri
İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı
Politika/Hedef KYS Programları
Dokümanların Hazırlanması
Çalışanların Bilgilendirilmesi
Uygulama Kontrol İletişim
İç Tetkiklerin Yapılması, DÖF’ lerin Uygulanması
Veri Analizi
Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası
www.tse.org.tr Adresinden Müracaat Dokümanlarının Temin Edilmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’ne Başvuru
Ön Tetkik (Talep Edildiğinde)
Gözden Geçirme ve Revizyonlar
Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri
-Belgelendirme Aşaması

© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

Comments are closed.