METİN İNCELER

METİN İNCELER

Şirvan Malmüdürlüğü 56760 Şirvan/SİİRT
METİN İNCELER

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

20 Temmuz 2019, by admin, category Makale

-Pozitif Ortam:
Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır.

– Karakter Geliştirme:
Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikleri de geliştirerek pozitif bir kişilik yaratılmalıdır.

– Bağımsızlık:
Öğrenen kişinin size bağımlı olması değil, kendi iradesini kullanması desteklenmelidir.

– Sınırlı Sorumluluk:
Onlara karşı sorumlu olunmalıdır, onlar için değil. Bir başka deyişle akıl hocası çalışanın kendine düşen sorumluluğunu üstlenmemelidir.

– Paylaşılan Hatalar:
Hatalar da başarılar gibi paylaşılmalıdır.

– Planlanmış Amaçlar:
İlişki için belirgin hedefler oluşturulmalıdır.

– Araştırma:
Potansiyel olaylar tartışılmalı, eleştirilmeli ve incelenmelidir, araştırma yapmadan performans beklenmemelidir.

– Küçük Başarılar:
Büyük başarılara ulaşmada küçük basamaklar kullanılmalıdır.


– Talimat:
Öğrenirken seçenekleri sunmak talimat vermek kadar önemlidir.

– Risk:
Akıl hocası, öğrencinin hatasının yine kendine yansıyacağını bilmeli ve buna engel olmalıdır, öğrenci akıl hocasının öğütlerinin her zaman işe yaramayacağını da bilmelidir.

– Karşılıklı Koruma:
Her iki taraf da akıl hocalığı ilişkisi sürecinde paylaştıkları herşeyin gizlilik prensibi içinde olmasına dikkat etmeli ve birbirlerinin menfaatlerini korumalıdır.

– İletişim:
Akıl hocası ve öğrenci, dinlemeyi ve bilgi alışverişini dengelemelidir.

– Bağlılık:
Akıl hocalığı ilişkisi 60 dakikalık tipik görüşmelerin ve geleneksel eğitimin ötesinde bir ilişkidir. Öğrenciye rehberlik etme, kariyer planlamasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında yardımcı olma sürecidir.

– Geçiş:
Akıl hocası, öğrencisinin kariyerinde ilerlemesine yardımcı olurken aynı zamanda kendi yaşamında da farklı bir döneme geçmektedir.

-Eğlence:
Akıl hocalığı eğlenceli bir süreç haline getirilmelidir.

Akıl hocalığı çalışanların kariyer gelişimine katkıda bulunan belirgin bir strateji ve kariyer hedeflerine ulaşmak için gerekli yeteneklerin oluşturulmasında seçenekler sunan; ayrıca profesyonel, teknik ve yönetimsel becerilerin transferinde etkili bir yöntemdir.

Comments are closed.