METİN İNCELER

METİN İNCELER

Şirvan Malmüdürlüğü 56760 Şirvan/SİİRT
METİN İNCELER

Posts Categorized / Makale

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

20 Temmuz 2019 | Makale | by admin

-Pozitif Ortam: Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır. – Karakter Geliştirme: Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikleri de geliştirerek pozitif bir kişilik yaratılmalıdır. – Bağımsızlık: Öğrenen kişinin size bağımlı olması değil, kendi iradesini kullanması desteklenmelidir. – Sınırlı Sorumluluk: Onlara karşı sorumlu olunmalıdır, onlar için değil. Bir başka deyişle akıl […]

Sendika Örgütlenme Biçimleri ve İdeolojik Açıdan Sendikalar

29 Haziran 2019 | Makale | by Metin Inceler

1.Sendika Kavramı James Watt’ın 1763 yılında buharlı makineyi keşfetmesi, çalışma yaşamında, üretim biçimlerinde ve toplumsal yaşamda birçok önemli değişimler yaratmıştır. Sanayi devrimi öncesi atölyelerde birkaç kişi ile yapılan üretim, yerini yüzlerce işçinin çalıştığı fabrika üretimine bırakmıştır. Çalışma hayatı ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme ve işçiler arasında bir örgütlenme olmaması nedeniyle, başta kadın ve çocuklar […]

Mentorluğun Çeşitleri

1 Haziran 2019 | Makale | by admin

a- Yönetsel Akıl Hocalığı: Tüm iyi yöneticiler çalışanlarına bir dereceye kadar akıl hocalığı (Mentorluk) yapar, fakat bu, sadece o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm çalışanlarına eşit zaman ayırmaları zordur. Ayrılan zamanın eşit olmaması çalışanlarda demotivasyona yol açabilir. Ayrıca çalışanlar için kendi yöneticileri karşısında konuşmak ve dürüst olmak kolay olmayabilir. Bu bağlamda, yöneticinin akıl hocası […]

Toplam Kalite Yönetimi-TKY

20 Mayıs 2019 | Makale | by Metin Inceler

Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir.TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY’de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden, işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur. Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleri (*müşteri […]

Sayfalar:1234