top of page
  • Yazarın fotoğrafıMetin İnceler

ISO Hakkında Bilgiler-4

TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ

-Ekip Oluşumu

-TS EN ISO 9001:2000 Standardının Temini

-Yönetimin Bilgilendirilmesi

-Ekibin Eğitimleri

-Planlama Yapılması

-İlgili Tarafların Görüşleri

-İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı

-Politika/Hedef KYS Programları

-Dokümanların Hazırlanması

-Çalışanların Bilgilendirilmesi

-Uygulama Kontrol İletişim

-İç Tetkiklerin Yapılması, DÖF’ lerin Uygulanması

-Veri Analizi

-Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası

-www.tse.org.tr Adresinden Müracaat Dokümanlarının Temin Edilmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’ne Başvuru

-Ön Tetkik (Talep Edildiğinde)

-Gözden Geçirme ve Revizyonlar

-Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri

-Belgelendirme Aşaması © METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

Son Yazılar

Hepsini Gör

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

-Pozitif Ortam: Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır. - Karakter Geliştirme: Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikle

Mentorluğun Çeşitleri

a- Yönetsel Akıl Hocalığı: Tüm iyi yöneticiler çalışanlarına bir dereceye kadar akıl hocalığı (Mentorluk) yapar, fakat bu, sadece o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm çalışanlarına

Comments


bottom of page