top of page
  • Yazarın fotoğrafıMetin İnceler

Kalite Terimleri

KALİTE: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesidir. (ISO 9000:2000)

KALİTE POLİTİKASI: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifadedir.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir.

KALİTE HEDEFLERİ: Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeyler


Kalite hedefleri SMART olmalıdır.

S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için

M : Measurable / Ölçülebilir

A : Achievable / Ulaşılabilir

R : Real / Gerçekçi

T : Timing / Zamana bağlı

KALİTE PLANLAMASI: Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasıdır.

KALİTE KONTROL: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

KALİTE GÜVENCE: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

İYİLEŞTİRME: Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI: İşin yapıldığı ortam şartları.

DENETİM KRİTERİ: Referans olarak belirlenen politika, prosedür ve gereklilikler.

ÜRÜN: Sürecin (process) bir sonucu

Dört Genel Ürün Kategorisi:

Donanım; Yazılım; Servisler; İşlenmiş Malzemeler veya tüm bunların kombinasyonu.

ŞARTLAR: Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler. Ürün, sistem veya müşteri ile ilişkili olabilir. Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olandır. Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konmuş olabilir.

DÜZELTİCİ FALİYET: Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyet.

ÖNLEYİCİ FALİYET: Potansiyel bir uygunsuzluğun (henüz ortaya çıkmamış) sebebini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet.

STANDART DIŞI İZİN: Şartlara uymayan ürünlere çıkış izni verme.

SERBEST BIRAKMA: Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izin

GÖZDEN GEÇİRME: Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğini tespit için gerçekleştirilen faaliyetler.

DOĞRULAMA: Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemi.

GEÇERLİ KILMA: Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerin karşılandığının teyit edilmesi.

GERÇEK DELİL: Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya veriler.

UYGUNSUZLUK: Gerekliliklere uymama

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler dizisi © METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

Son Yazılar

Hepsini Gör

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

-Pozitif Ortam: Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır. - Karakter Geliştirme: Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikle

Mentorluğun Çeşitleri

a- Yönetsel Akıl Hocalığı: Tüm iyi yöneticiler çalışanlarına bir dereceye kadar akıl hocalığı (Mentorluk) yapar, fakat bu, sadece o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm çalışanlarına

Comments


bottom of page