top of page
  • Yazarın fotoğrafıMetin İnceler

Koçluk Hakkında

KOÇLUK

Koçluk; yönetici ve şeflerin performans problemlerini çözmek ve çalışma becerilerini geliştirmek amacıyla başvurdukları bir süreçtir.(Luecke, 2007:3). Bu süreç işbirliğini öngörür ve üç unsurdan oluşur: Teknik yardım, kişisel destek ve bireysel çaba.

Koçluk Sisteminin Yararları:

-İşyerinde verim artar

-Yükselmeye açık astlar yetiştirilir.

-İşten ayrılma oranı (personel devir hızı) azalır. Çünkü kendisiyle ilgilenilen personel (özellikle genç çalışan) daha motive olur ve işine de işyerine de bağlı kalır.

-İşyerinde pozitif iş kültürü yerleştirilmesine yardımcı olur.

Koçluk Hangi Durumlarda Daha Çok Gereksinim Duyulur:

-İşe alınan yeni personelin yönlendirme gereği doğduğu zaman,

-Size doğrudan bağlı olan bir kişi yeni sorumluluklar üstlenmeye hazır görünmekle birlikte, az da olsa yardımına gerek duyduğu zaman,

-Performans problemi yaşayan bir çalışana rehberlik ederek onu uygun bir çalışma düzeyine getirme olanağı bulunduğu zaman (Luecke, 2008:8)

İşyerinizdeki koçluk olanaklarınızı öğrenmenin en etkili yolu 6 ay ile 1 yıl gibi süreçlerle yapılan performans değerlendirmeleridir. Bu değerlendirmeler sayesinde personelin kendisine verilen görevleri ne kadar yapabildiği ölçülür. Ayrıca değerlendirme sonucunda hangi personelin terfi alacağı, ücretine ne kadar zam yapılacağı gibi konular çözüme kavuşur. Eğer astta bir problem olduğu kanaatine varılırsa yönetici astıyla toplantı yapıp hemen sorunu çözmek için görüşme yapmalıdır.

Koçluk Sisteminin Süreçleri

-Hazırlık (Gözlem): Etkin bir koçluğun ilk adımı gözlemdir. Koçluk uygulanacak kişiyi gözlemleyerek kişinin güçlü ve zayıf yönleri öğrenilmelidir.

-Tartışma: Bu adım dikkatli bir hazırlığın ardından gelir. Eğer hazırlanmışsanız, astınızla performans problemlerinin üstesinden gelme ve beceri kazanma konusunda strateji geliştirmeyi amaçlayan bir diyaloga girmeye kendini hazır hissedersiniz. Tartışma sonucuna iki kişinin üzerinde anlaştığı bir koçluk planı ortaya çıkmaktadır. (Luecke; s.11; 2007)

-Aktif Koçluk: Etkin bir koç astın anlayabileceği ve uygulaya bileceği şekilde fikirler ve tavsiyeler verir. Geribildirim (Feedback) vermek ve almak aktif koçluğun ve denetimin hassas bir parçasıdır.

-Takip: Etkin koçluk ilgilenilen kişilerdeki gelişimi de dikkate alan bir takibi içerir. Takip, kişilerin iyileşme doğrultusunda kalmalarına yardımcı olur. Takip yaparken iyi giden ve gitmeyen noktaların neler olduğu sorusunu sormamız gerekmektedir. (Luecke; s.11; 2007)

Son Yazılar

Hepsini Gör

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

-Pozitif Ortam: Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır. - Karakter Geliştirme: Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikle

Mentorluğun Çeşitleri

a- Yönetsel Akıl Hocalığı: Tüm iyi yöneticiler çalışanlarına bir dereceye kadar akıl hocalığı (Mentorluk) yapar, fakat bu, sadece o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm çalışanlarına

bottom of page