top of page
  • Yazarın fotoğrafıMetin İnceler

Mentor ve Mentorluk Hakkında

Mentor kelimesinin kökü Eski Yunan mitolojisinden gelmektedir. Homeros’un Odysseuss destanında belirttiği üzere; Odysseuss, Truva savaşına giderken evini ve oğlu Telemakhos'un eğitimini "ona bildiğin herşeyi öğret" diyerek yakın arkadaşı Mentor'a emanet eder. Mentor Telemakhos'a ne yapması gerektiğini hiç söylemez ama gerekli herşeyi öğrenmesine ve doğru kararlar almasına yardım eder. Hikayede zaman zaman Savaş ve Bilgelik Tanrıçası Athena, Mentor’un kılığına girerek Telemakhos’la konuşur. İşte bu yüzden Mentor kelime olarak, yol gösteren, bilge bir arkadaş olarak kullanılır.

Mentor kelimesinin sözlük anlamı “akıl hocası” dır (Redhouse English-Turkish Dictionary; s. 277; 2009).

Mentor (Akıl Hocası); kurumda destekleyici, pozitif düşünebilen, öğreten ve dinleyen gibi rolleri üstlenerek bireyin kuruma kazandırılması ve kariyer gelişimine yardımcı olunması konusunda danışmanlık yapan,ona destek olan kişidir. (Polater; 2009)

Mentee ise akıl hocalığı hizmetini alan kişidir. Yani akıl öğrencisidir. Menteeler, kuruma yeni katılan elemanlardan ya da potansiyel taşıyan yönetici adaylarından oluşur. Menteeler, başarılı olmayı amaçlarlar, kurum aidiyetini, kurum kültür ve politikasını kazanması gereken, kariyerlerini geliştirmede profesyonel yardım bekleyen kişilerdir.

Mentorluk; bireyin hem özel yaşamına hem de iş yaşamına ilişkin olarak geliştirilebilmektedir. (Köktürk; s.70; 2006)

David Clutterback ise mentorluğu şu şekilde tanımlamaktadır: “Mentorluk hiyerarşik kanallar dışındaki bir kişinin, bir başkasının sahip olduğu bilgi birikimi, iş hayatı ya da düşünceleri üzerinde önemli dönüşümler gerçekleştirmesi için yaptığı statüsüz yardımdır.”

Mentorluk daha çok bankacılık, öğretmenlik, denetim şirketleri gibi alanlarda daha yaygındır. Bu alanlarda daha çok yeni elemanlar işe alınmaktadır. Bu da personel devir hızını arttırır. Bunu önlemek için işe yeni alınan personellere mentorluk hizmeti uygulanarak işin nasıl yapıldığı, kurum kültürünün ne olduğu ve kuruma aidiyetlik kazandırılabilir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

-Pozitif Ortam: Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır. - Karakter Geliştirme: Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikle

Mentorluğun Çeşitleri

a- Yönetsel Akıl Hocalığı: Tüm iyi yöneticiler çalışanlarına bir dereceye kadar akıl hocalığı (Mentorluk) yapar, fakat bu, sadece o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm çalışanlarına

Comentários


bottom of page