top of page
  • Yazarın fotoğrafıMetin İnceler

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

-Pozitif Ortam: Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır. - Karakter Geliştirme: Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikleri de geliştirerek pozitif bir kişilik yaratılmalıdır. - Bağımsızlık: Öğrenen kişinin size bağımlı olması değil, kendi iradesini kullanması desteklenmelidir. - Sınırlı Sorumluluk: Onlara karşı sorumlu olunmalıdır, onlar için değil. Bir başka deyişle akıl hocası çalışanın kendine düşen sorumluluğunu üstlenmemelidir. - Paylaşılan Hatalar: Hatalar da başarılar gibi paylaşılmalıdır.

- Planlanmış Amaçlar: İlişki için belirgin hedefler oluşturulmalıdır. - Araştırma: Potansiyel olaylar tartışılmalı, eleştirilmeli ve incelenmelidir, araştırma yapmadan performans beklenmemelidir. - Küçük Başarılar: Büyük başarılara ulaşmada küçük basamaklar kullanılmalıdır.

- Talimat: Öğrenirken seçenekleri sunmak talimat vermek kadar önemlidir. - Risk: Akıl hocası, öğrencinin hatasının yine kendine yansıyacağını bilmeli ve buna engel olmalıdır, öğrenci akıl hocasının öğütlerinin her zaman işe yaramayacağını da bilmelidir. - Karşılıklı Koruma: Her iki taraf da akıl hocalığı ilişkisi sürecinde paylaştıkları herşeyin gizlilik prensibi içinde olmasına dikkat etmeli ve birbirlerinin menfaatlerini korumalıdır. - İletişim: Akıl hocası ve öğrenci, dinlemeyi ve bilgi alışverişini dengelemelidir. - Bağlılık: Akıl hocalığı ilişkisi 60 dakikalık tipik görüşmelerin ve geleneksel eğitimin ötesinde bir ilişkidir. Öğrenciye rehberlik etme, kariyer planlamasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında yardımcı olma sürecidir. - Geçiş: Akıl hocası, öğrencisinin kariyerinde ilerlemesine yardımcı olurken aynı zamanda kendi yaşamında da farklı bir döneme geçmektedir. -Eğlence: Akıl hocalığı eğlenceli bir süreç haline getirilmelidir.

Akıl hocalığı çalışanların kariyer gelişimine katkıda bulunan belirgin bir strateji ve kariyer hedeflerine ulaşmak için gerekli yeteneklerin oluşturulmasında seçenekler sunan; ayrıca profesyonel, teknik ve yönetimsel becerilerin transferinde etkili bir yöntemdir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Mentorluğun Çeşitleri

a- Yönetsel Akıl Hocalığı: Tüm iyi yöneticiler çalışanlarına bir dereceye kadar akıl hocalığı (Mentorluk) yapar, fakat bu, sadece o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm çalışanlarına

Toplam Kalite Yönetimi-TKY

Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir.TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilem

Comments


bottom of page