top of page
  • Yazarın fotoğrafıMetin İnceler

Personel Seçim Sürecinde Mülakat Tekniği

Belirli bir pozisyon için başvuruda bulunan kişinin, o iş için başarılı olabileceğini gösteren bilgi, beceri ve deneyime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla, sınırlı biz zaman diliminde gerçekleştirilen kişiler arası etkileşim sürecine mülakat denir. En yaygın olarak kullanılan personel seçimi tekniği mülakattır.


Mülakatlar, adayın, iş başarmak yeteneğine sahip olup olmadığı, başarılı olmak için motive edilip edilmeyeceği ve organizasyonun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı gibi konulara açıklık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilirler.


Mülakatlar, mülakatı gerçekleştiren kişi sayısı, soruların ya da görüşmecinin içeriği ve en önemlisi yapılandırma derecesi gibi boyutlar üzerinde farklılaşarak değişik şekillerde gerçekleştirilebilir.


MÜLAKATIN AŞAMALARI

1. Adaylarla karşılıklı tanışma

2. Adayın özgeçmişini kasaca özetlenmesi

3. Özgeçmiş ile ilgili anlaşılmayan yerlerin sorularak öğrenilmesi

4. İşin gerektirdiği özelliklerin adayda bulunla derecesini belirlenmeye yönelik görüşme

5. Görüşmeye katılanların aday hakkında ayrıca öğrenmek istedikleri ve görüşme sırasında ortaya çıkan soruların yanıtlanması

6. Görüşme sonunda adaya görüşme ile ilgili geri bildirim vermesi,

7. Soncun kendisine nasıl iletileceğinin belirtilmesi

8. Adayın oturduğu yer bakımından kuruma yakınlığının gözden geçirilmesi

9. Adayın ücret beklentisinin öğrenilmesi

Son Yazılar

Hepsini Gör

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

-Pozitif Ortam: Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır. - Karakter Geliştirme: Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikle

Mentorluğun Çeşitleri

a- Yönetsel Akıl Hocalığı: Tüm iyi yöneticiler çalışanlarına bir dereceye kadar akıl hocalığı (Mentorluk) yapar, fakat bu, sadece o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm çalışanlarına

Comments


bottom of page