top of page
 • Yazarın fotoğrafıMetin İnceler

Toplam Kalite Yönetimi-TKY

Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir.TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY’de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden, işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur.

Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleri

(*müşteri odaklılık *üst yönetim liderliği *sürekli gelişme *tam katılım) ile benimsenip uygulanırsa kuruluşun dinamizmini ve yapısını geliştirmekte başarılı olur.

YARARLARI

Dış yararlar:

 1. Kuruluşun imajının güçlenmesi,

 2. Müşteri memnuniyeti,

 3. Müşteri artışı,

 4. Rekabet gücünün artması

 5. Daha iyi tedarikçi ilişkileri

İç yararlar:

 1. Yönetimin etkinliği

 2. Olumlu kültürel değişim

 3. Kalite bilincinin oluşması

 4. Daha iyi bir dokümantasyon

 5. Sistematikleşmek

 6. Standardizasyon ve tutarlılık

 7. Etkinlik ve üretkenlik artışı

 8. Maliyetlerin azaltılması

 9. Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması © METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

Son Yazılar

Hepsini Gör

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

-Pozitif Ortam: Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır. - Karakter Geliştirme: Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikle

Mentorluğun Çeşitleri

a- Yönetsel Akıl Hocalığı: Tüm iyi yöneticiler çalışanlarına bir dereceye kadar akıl hocalığı (Mentorluk) yapar, fakat bu, sadece o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm çalışanlarına

Comments


bottom of page